برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (1027)

– پروردگارا حسن عاقبت، سلامت و سعادت را برای آنان مقدر نما.– خدایا توفیق خدمتی سرشار از شور و نشاط و همراه و همسو با علم و دانش و پژوهش جهت رشد و شکوفایی ایران کهنسال Read more…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (1026)

9-1-2- طبقه بندی صنایع دستی3410-1-2- مصرف کنندگان صنایع دستی3711-1-2- رفتار خرید صنایع دستی گردشگران381-11-1-2- گونه شناسی خریداران402-11-1-2- معیارهای انتخاب صنایع دستی توسط گردشگران412-2- چارچوب کلان نظری451-2-2- توسعه گردشگری و اثرات اقتصادی451-1-2-2- اثرات اقتصادی توسعه گردشگری Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (1024)

2-5- استانداردها و معیارهای باکتری شناسی162-6- بیماری‌های غذا زاد میکروبی ناشی از مصرف گوشت آلوده182-5-1- سالمونلاها(salmonella)192-5-2- کامپیلوباکتر ژژونی(Campylobacter jejuni)192-5-3-اشیریشاکلی(E.coli)202-5-4- لیستریامونوسیتوژنز(Listeria monocytogenes)202-5-5- یریسینیاآنتروکولیتیکا(Yersinia enterocolitica)202-5-6- کلستریدیوم پرفرژنس(Closteridium perfringenes)212-5-7- استافیلوکوکوس آرئوس(Staphylococcos aureus)212-5-7- باسیلوس سرئوس(Bacilios cereus)212-6- منابع آلودگی گوشت Read more…

پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (1022)

فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده1فصل اول « طرح مسأله »1-1- مقدمه31-2- بیان مسأله41-3- اهمیت و ضرورت تحقیق91-4- اهداف تحقیق91-4-1-اهداف کلی91-4-2- اهداف فرعی101-5- فرضیههای تحقیق101-6- تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها (نظری و عملیاتی)10فصل دوم « مروری بر Read more…

پایان نامه ارشد

مقاله c (1020)

چکیده 1فصل اول طرح مسئله1-1 مقدمه 31-2-1 تعاریف 51-2-2 تاریخچه تحقیقات61-2-3 پارامتر های بهینه میراگر71-2-4 شکل کلی معادلات پایه TMD غیر فعال91-2-5 بهینه سازی H_∞ 111-2-6 قائده بهینه سازی H_2 : 181-2-7 ملاحضات طراحی221-2-7-1 در Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد رایگان c (1019)

1- 8- مشکلات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………121-9- فرایند انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………13فصل 2 :مبانی و دیدگاه های توسعه منطقه ای 15 2-1- تعاریف ، مفاهیم و اصطلاحات کلیدی…………………………………………………………………………162-1-1- نقش شهری ……………………………………………………………………………………………………….. 162-1-2- شهر کوچک …………………………………………………………………………………………………..172-1-3- توسعه……………………………………………………………………………………………………………..182-1- 4- منطقه……………………………………………………………………………………………………………..19فهرست Read more…

پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (1018)

که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطرهای از دریای بیکران مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم.امروز هستیام به امید شماست و فردا کلید باغ بهشتم رضای شما.ره آوردی گرانسنگتر از این Read more…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ مقاله c (1017)

1-3-فصول تشکیل دهنده‌ی پایان‌نامه8فصل دوم : بررسی سیستم سازه‌ای قاب خمشی2-1-مقدمه…112-2-رفتار قاب‌های خمشی در برابر بار جانبی122-2-1-تغییر شکل ناشی از خمش طره‌ای132-2-2-تغییر شکل ناشی از خمش تیرها و ستون‌ها132-3-رابطه‌ی بار- تغییر مکان در قاب‌های خمشی142-4-رفتار Read more…

پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (1016)

دکتر محمد علی رهگذردکتر محسن ابوطالبیمهندس کیوان مصیبیفهرست مطالبعنوان صفحهچکیده1فصل اول « کلیات »1-1 مقدمه31-2 بیان مسئله41-3 هدف از تحقیق51-4- متدلوژی تحقیق5فصل دوم « ادبیات تاریخچه »2-1 مقدمه 72-1-1 پایداری 72-1-2 جا به جایی های Read more…

مقالات و پایان نامه ها

b (3558)

بسمه تعالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات اردبيل بدينوسيله تاييد مي‌شود پايان‌نامه خانم سميه باوفا دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري تحت عنوان: ” تحليل چند معياره مبتني بر Read more…