مقالات و پایان نامه ها

b (3509)

وزارت علوم تحقيقات و فناوري دانشگاه شهيد مدني آذربايجان دانشكده علوم پايه گروه شيمي پاياننامه مقطع كارشناسي ارشد رشته شيمي، گرايش تجزيه عنوان : بکارگيري الکترودهاي اصلاح شده با مايعات يوني و نانوتيوبهاي کربني براي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3508)

مقدمه: حافظه موضوعي است كه از ديرزمان مورد توجه انسان بوده و او همواره براي شناخت و بهبود آن كوشيده است. در واقع كمتر فردي است كه با توانمندي هاي حافظه خويش درگير نبوده و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3507)

مقدمه: حافظه موضوعي است كه از ديرزمان مورد توجه انسان بوده و او همواره براي شناخت و بهبود آن كوشيده است. در واقع كمتر فردي است كه با توانمندي هاي حافظه خويش درگير نبوده و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3506)

دانشکده علوم پايه پايان نامه دوره کارشناسي ارشد در رشته فيزيک حالت جامد موضوع: مطالعه فرآيند رشد نانولايه هاي نازک به وسيله مدل باريکه مولکولي خالصMBE استاد راهنما: دکتر ابراهيم دريايي دانشجو: معصومه ترابي اسفند Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3505)

بسم الله الرّحمن الرّحيم دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان دانشکده علوم انساني، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A) گرايش: مديريت ورزشي عنوان: ارتباط استرس شغلي با کيفيت Read more…

By 92, ago