مقالات و پایان نامه ها

b (3554)

دانشگاه شيراز دانشکده دامپزشکي سال تحصيلي : 93-92 شماره پايان نامه :1408 پايان نامه براي دريافت درجه دکتراي عمومي دامپزشکي از دانشگاه شيراز موضوع: بررسي ضايعات پاتولوژيک کليه هاي حذفي بز در کشتارگاه شيراز و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3555)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه دانشکده تحصيلات تکميلي پايان نامه جهت دريافت کارشناسي ارشد مهندسي شيمي گرايش: بيوتکنولوژي عنوان : بررسي اثر غلظت سورفاکتنت پلي ونيل پيروليدن pvp در اندازه نانو ذرات در پروسه توليد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3556)

چکيده : در عصر حاضر که دوره پيشرفت فناوري به خصوص فناوري اطلاعاتي و ارتباطي است کمتر حرفه اي را مي بينيم که دستخوش تغيير و تحول قرار نگرفته باشد . توليد اطلاعات ، سازماندهي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3557)

تعيين آستانه تشنج ناشي از تزريق درون صفاقي هارمالين در موشهاي سوري نر نژاد NMRI چکيده: مقدمه: هارمالين، از جمله آلکالوئيدهايي است که در گياهان مختلف از جمله گياه اسفند وجود دارد. اين آلکالوئيد اثر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3558)

بسمه تعالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات اردبيل بدينوسيله تاييد مي‌شود پايان‌نامه خانم سميه باوفا دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري تحت عنوان: ” تحليل چند معياره مبتني بر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3537)

موضوع: دوست يابي از منظر قرآن چگونه است فصل اول: “مفاهيم کليات” 1ـ 1ـ کليات تحقيق: دوست حقيقي انسان را در مسير حق و کمال و کسب فضايل ياري مي‌کند؛ پيوند دوستي با افراد با Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3548)

معاونت پژوهش و فناوري به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3538)

پژوهشکده فيزيک کاربردي وستاره شناسي گروه پلاسما پاياننامه جهت دريافت درجه كارشناسيارشد در رشته ي مهندسي پلاسما عنوان فارسي بررسي اثر پلاسما بر روي پليمر پلي متيل متاکريلات آلاييده با رنگينه آمينوآزو بنزن استاد راهنما Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3549)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي پاياننامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد عنوان: تاثير 6 هفته تمرينات دايرهاي پلايومتريک بر برخي از فاکتورهاي آمادي جسماني دانشآموزان کشتيگير منطقه 11 شهر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3539)

عنوان : پايبندي به دين دانشجويان مقدمه درادوار مختلف تاريخ بشري يكي از مولفه هاي مهم حيات اجتماعي انسان ها دين بوده است . كمتر جامعه اي را سراغ داريم كه دين با اشكال و Read more…

By 92, ago