مقالات و پایان نامه ها

b (3550)

واحد دامغان پايانامه کارشناسي ارشد گياهان دارويي عنوان: بررسي اثر تنش خشکي و محلول پاشي چيتوزان بر سه رقم مختلف گياه کرچک Evaluation effect of water stress and spraying chitosan on three cultivars castor bean Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3540)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گچساران دانشکده علوم پايه- گروه شيمي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد ((M.Sc)) گرايش: شيمي فيزيك عنوان: مطالعه ترموديناميكي جذب برخي يون هاي فلزي بر روي برگ درخت Ziziphus اصلاح Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3551)

دانشگاه آزاداسلامي واحد کرمانشاه پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته تکنولوژي آموزشي ” M.A” عنوان طراحي و توليد درس افزار آموزشي علوم پايه ششم و بررسي نقش آن بر ميزان يادگيري و يادداري Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3541)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات هرمزگان پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي برق M.SC گرايش:الکترونيک موضوع: طراحي و تحليل پارامتري تقويت کننده عملياتي در تکنولوژي هاي CMOS و CNFET استاد راهنما: دکتر سيد علي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3552)

بسم الله الرحمن الرحيم دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، گروه زراعت و اصلاح نباتات پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.Sc.) گرايش: زراعت عنوان: تأثير مديريت بهينه سيستم‌هاي كودي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3542)

دانشگاه علوم انتظامي امين دانشکده علوم و فنون راهنمايي و رانندگي پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته مديريت ترافيک شهري موضوع: بررسي تاثير بکارگيري سيستم کنترل سرعت متوسط وسايل نقليه بر ميزان تصادفات مطالعه موردي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3553)

چکيده (پيشگفتار): اين تحقيق به منظور شناخت و بررسي مسائل و مشکلات زنان شاغل صورت گرفته است. در اين پژوهش 40 نفر از زنان شاغل در مشاغل گوناگون (اعم از: کارمند (دولتي) و آزاد) به Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3543)

تعريف فرار فرار به فرانسه Evasion و به انگليسي Runaway گفته مي شود، عبارت است از شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت و شرايط نامطلوب و يافتن اوقات فراغت بيشتر، اين فرار گاهي به Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3544)

دانشکده بين المللي پرديس تبريز گروه مهندسي برق – قدرت پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي برق – قدرت عنوان مسيريابي بهينه فيدرها در سيستم توزيع درحضور مولدهاي پراکنده بمنظور کاهش Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3545)

فصل اول کليات پژوهش مقدمه امروزه اطلاعات عامل اصلي کسب قدرت است و تسلط واقعي، تسلط اطلاعاتي است. جنگ ميان کشورهاي غني و فقير، در واقع جنگ اطلاعاتي است و کشورهاي سلطه گر که خواستار Read more…

By 92, ago