مقالات و پایان نامه ها

b (3512)

دانشگاه پيام نور واحد نير موضوع: تاثير توبه در سقوط مجازات کار تحقيقي “1” رشته: حقوق استاد مربوطه: آقاي فياضي گردآورنده: قادر رنجبر نيري بهار 1394 سپاسگذاري: با تشکر و قدرداني از زحمات استاد ارجمندم Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3513)

دانشگاه صنعتي اروميه پرديس دانشگاهي گروه مهندسي مکانيک عنوان : شبيه سازي عددي مشخصه هاي هيدرو ديناميکي و انتقال حرارتي يک دستگاه اجکتور مافوق صوت پژوهشگر: خليل محبت خواه اساتيد راهنما : دکتر ايرج ميرزايي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3514)

1- 1- مقدمه فلات پهناور ايران از لحاظ جغرافيايي در کمربند خشک و نيمهخشک جهان واقع شده زيرا عرض جغرافيايي 20 تا 40 درجه نيمکره شمالي زمين متاثر از اوضاع آب و هوايي خشک جهان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3515)

دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي کامپيوتر(نرم افزار) ادغام پوياي ماشينهاي مجازي در مراکز داده به کوشش علي اصغر رحمانيان کوشککي استاد راهنما دکتر غلامحسين دستغيبي فرد شهريور 1393 Read more…

By 92, ago